About Us
Main menu
Số truy cập: 6852196
  
LỚP NHIẾP ẢNH CĂN BẢN
( miễn phí )
Khai giảng vào Chúa Nhật 9/17/2017 tại Hội Trường Giáo Dục
 và kết thúc vào Chúa Nhật 12/17/2017
Chương tŕnh học mỗi Chúa Nhật từ 2 PM - 5 PM. 
 1. Trang bị kiến thức căn bản và kỹ năng cần thiết để chụp những bức ảnh đẹp
 2. Du ngoạn để chụp h́nh ngoại cảnh 
 3. Hạn chót ghi danh ngày 10 tháng 9 năm 2017 
 4. Xin ghi danh với Thông Vũ: 408-387-3347 | thong_vu72@yahoo.com15 Bai Moi DangDateView
08/06/1720
May 7,2017 REVOLUTIONARY WAR 05/26/17119
04/14/17150
JOSEPHHOA & ARTS NHỮNG H̀NH ẢNH C̉N ĐỘNG TRONG TÔI 2 12/29/16370
JOSEPHHOA & ARTS NHỮNG H̀NH ẢNH C̉N ĐỘNG TRONG TÔI 2 12/29/16281
12/20/16321
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16389
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16324
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16287
Nhiếp ảnh cùng máy ảnh DSLR Nikon - Thật đơn giản !12/13/16303
Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/21/16577
Slideshow Results of The 5th VNUSPA International Digital Salon 201611/20/16387
Merry Christmas 201611/15/16348
VNUSPA-Khai Mạc Chấm Thi Ảnh Quốc Tế 11-13- 201609/27/16587
Xem hội hoa đào ở công viên Ueno - Tokyo04/29/16654
15 Bai Doc Nhieu NhatDateView
Sử dụng Layer Mask trong Photoshop 04/05/1238141
Máy Ảnh Rolleiflex Song Kính05/08/0837616
Lễ Măn Khóa Nhiếp Ảnh Cấp 1-205/20/0831092
Ảnh Sinh Hoạt Triển Lăm Nhiếp Ảnh Viễn Du 200505/13/0829635
Triết lư khỏa thân của Dương Quốc Định 12/15/0820184
Máy Ảnh Kodak Retina05/08/0818774
Đôi Mắt Người Sơn T ây (Để Nhớ Về Hoài Bắc - Phạm Đ́nh Chương)08/01/0816451
Máy Ảnh Exakta Và Praktica05/08/0813918
Lễ Độc-Lập Năm 200807/05/0813744
Catalog 195305/06/0813068
Catalog 195405/06/0812456
Sơ Lược Về Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam06/15/0810806
Herb Ritts - Một biệt tài 12/14/0810673
Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn-Minh-Tân07/16/0810187
Nhiếp ảnh đèn flash với bất kỳ mức độ, kỹ năng04/08/129432
Copyright © 2008 - 20012 VNUSPA. | Liên lạc